VA / ES

El Festival Tercera Setmana és una iniciativa de l’Associació d’Empreses d’Arts Escèniques del País Valencià (AVETID) en col·laboració amb la Universitat de València. CulturArts Generalitat coorganitza la cita anual, que compta també amb el suport de la Agència Valenciana de Turisme, la Diputació de València, i l’Ajuntament de València a través de les àrees d’Alcaldia, Cultura, Mobilitat i Desenvolupament Econòmic Sostenible. 

AVETIDinfo@avetid.com
DIRECTOR GERENTgerencia@tercerasetmana.com
DIRECCIÓ ARTÍSTICAdireccion@tercerasetmana.com
COORDINACIÓ GENERALcoordinacion@tercerasetmana.com
DIRECCIÓ TÉCNICAtecnica@tercerasetmana.com
COMUNICACIÓprensa@tercerasetmana.com
LOGÍSTICAlogistica@tercerasetmana.com